Muc-Off Muc-Off Dry Chain Lube 750ml

CHAINDRY750
399 Kč 399 Kč Ceny jsou uvedené včetně DPH.

Velikosti:

ks

Informace o produktu

Parametry produktu
MUC-OFF DRY CHAIN LUBE 750 ML

Suché složení, které umožňuje vznik čisté, trvanlivé a ochranné vrstvy.

P.T.F.E složka vynikajících penetračních kvalit.

Neuvěřitelná účinnost řetězu bez ulpívání nečistot na jeho povrchu.

Zanechává nelepivou vrstvu a je vhodný i pro řetězy s pryžovými kroužky.

Jednoduchá aplikace aerosolovým sprejem pro zvýšení jejího účinku

Vyniká ve vlhkých podmínkách.Vyniká v prašných podmínkách.Vyniká v suchu.Chrání proti korozi.Snižuje opotřebení.

Mazací prostředek ve spreji s aktivní P.T.F.E (polytetrafluoroethylenovou) složkou zajišťující nízkou hodnotu povrchového tření.

Je vyvinut tak, aby vydržel i extrémní tlaky, které jsou soustředěny na moderní řetězy. Je vysoce všestranný mazací prostředek na řetězy (a nejen na ně) určený do každého počasí a roční období, který nabízí vynikající penetrační parametry.Naše pokročilé "suché složení" vytváří čistou, trvanlivou ochrannou vrstvu, která zamezuje korozi. Přidaný P.T.F.E. má neuvěřitelně nízké povrchové tření, což zajišťuje také výbornou účinnost řetězu bez toho, aby na něm ulpívaly nečistoty.

Vysoce hořlavý nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina a páry. Nezahřívejte ani nestříkejte do otevřeného ohně. Používejte nářadí z nejiskřícího kovu, uchovávejte obal těsně uzavřený.

Může vyvolat alergickou kožní reakci nebo vážné podráždění očí; při požití nebo vdechnutí poškozuje zdraví; poškozuje životní prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění doživotního prostředí. Uniklý produkt seberte.